EXECA - Executive Coaching Academy

Mediacje rodzinne

 

Mediacja to rozwiązywanie konfliktu w obecności Mediatora.

 

 

 

Zasady mediacji:

- Bezstronność
- Neutralność 
- Poufność
- Dobrowolność
- Akceptowalność

Mediator ma za zadanie pomóc stronom w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Mediator jest osobą postronną i neutralną.

Czym jest konflikt?

Konflikt to, wg definicji, sprzeczność nastawień, interesów, oczekiwań i potrzeb stron. W zależności od intensywności i nasilenia sporu może doprowadzić do dramatycznych skutków.

Oferowana pomoc obejmuje konflikty rodzinne. Spory partnerów lub w relacji rodzic-dziecko.

Przeciwwskazaniem do prowadzenia mediacji są:

•Długotrwała przemoc
•Uzależnienia
•Choroby psychiczne
 
Przykładowy przebieg procesu mediacyjnego:
 
1.Mediator przedstawia zasady mediacji i określa swoją rolę
2.Kontrakt
3.Każda ze stron przedstawia problem ze swojego punktu widzenia
4.Tworzenie listy zagadnień do rozwiązania
5.Określanie potrzeb i interesów każdej ze stron
6.Tworzenie listy możliwych rozwiązań akceptowanych przez obie strony
7.Powstaje ugoda mediacyjna